Kalendár fotovoltaických tréningov

61. ročník kurzu pre inštalatérov v akadémii SOLSUM: 22. – 24. júna 2022. otvorený zápis.

Počet fotovoltaických mikroinštalácií v poľskom energetickom systéme v posledných rokoch vykazuje exponenciálny rastový trend.

Celkovo už v poľskom energetickom systéme funguje milión fotovoltických mikroinštalácií. Výkon presiahol 7GW.

Prognózy rastu FV trhu sú veľmi dobré, čo je podporené aj zvýšením účinnosti článkov, napr. Technológia PERC/PERT/HIT, efektívnejšie systémy skladovania energie, zvýšenie environmentálneho povedomia ako aj stabilizácia právnych predpisov a pravidiel vysporiadania pre fotovoltické inštalácie v Poľsku.

Toto školenie pripravuje na inštaláciu fotovoltických systémov a skúšku UDT formou vyučovania: teória + prax.

Kvalifikácia získaná počas troch dní kurzu oprávňuje inštalovať, udržiavať a pripájať fotovoltické zariadenia a je v súlade so zákonom o OZE a spĺňa požiadavky pre inštalatérov na inštaláciu fotovoltických zariadení s využitím vybraných dotácií.

SOLSUM je od roku 2015 akreditovaný Úradom technickej inšpekcie na vykonávanie školení. Nižšie je uvedený aktuálny certifikát.

Od 1. júla 2016 v platnosti je zákon o OZE, ktorý zavádza uľahčenie pre fotovoltické zariadenia a zavádza systém podpory vo forme zliav pre fotovoltaické mikroinštalácie, zavádza pravidlá zúčtovania energií s prevádzkovateľom výhodné pre spotrebiteľov.

SOLSUM úzko spolupracuje s lídrami na trhu a najväčšími výrobcami meničov, fotovoltaických panelov, systémov na ukladanie energie a ďalších zariadení.

SOLSUM sp.z o.o. nielen podporuje moderné technológie, ale realizuje investície do fotovoltaiky na kľúč, vytvára celoštátne kooperačné siete na poskytovanie najlepších fotovoltických technológií šitých na mieru zákazníkom.

Pozývame Vás na školenie a účasť na dynamickom rozvoji fotovoltických technológií.

Staňte sa profesionálnym inštalatérom fotovoltických systémov.

Cieľová skupina

 • Ľudia, ktorí chcú získať vedomosti a predovšetkým praktické zručnosti na vykonávanie efektívnych a bezpečných fotovoltaických inštalácií, pracujú ako inštalatéri fotovoltaických systémov
 • Ľudia, ktorí plánujú inštalovať fotovoltaické elektrárne a predávať zariadenia
 • Podnikatelia, ktorí by chceli rozšíriť svoje podnikanie o nové technológie a nadviazať distribúciu/inštalatér/predajnú spoluprácu
 • Elektrikári
 • Dizajnéri a architekti
 • Nezamestnaní, ktorí chcú dostávať montážne zákazky / pracujú ako inštalatéri FV
 • Spoločnosti, ktoré chcú zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v oblasti solárnych elektrární
 • S nadšencami fotovoltaiky a obnoviteľných zdrojov energie si radi vymeníme skúsenosti a porozprávame sa o pripravovaných trendoch
 • Obavy o energiu
 • Úrady práce
 • Miestne samosprávne jednotky, vodárne a teplárne,

Kto môže? Do kurzu sa môže zapojiť plnoletá osoba bez ohľadu na študijný odbor a stupeň vzdelania či odbornú prax. Osvedčenie o kvalifikácii a autorizácii získajú len tie osoby, ktoré absolvujú kurz a úspešne zložia štátnu skúšku.

Pridaná hodnota školenia

 • Affiliate program a možnosť trvalej spolupráce za výhodných a transparentných podmienok
 • Oprávnenie SOLSUM pre distribúciu a regionálne zastúpenie
 • Preplatenie nákladov na školenie v prípade trvalej spolupráce!

O tréningu

Školenie je rozdelené do 3 úrovní (3 dni). Niektoré z kurzov budú prebiehať v školiacom zariadení špeciálne pripravenom na tento účel, kde sú inštalované rôzne typy OZE zariadení:

On-grid (spolupráca FV systému so sieťou DSO), Off-grid DC, Off-grid AC, systém s akumuláciou prebytočnej energie (off-grid systémy), fotovoltaický systém + tepelné čerpadlo, strechy vyrobené technológiou BIPV (náhrada štandardného pokrytia FV panelmi) a mnohé ďalšie.

Školenie bude prebiehať v budove s plusovou energiou, úplne energeticky nezávislou vďaka obnoviteľným zdrojom energie a systému skladovania energie.

Tematické rozdelenie je zvolené tak, aby previedlo účastníka školenia všetkými najdôležitejšími fázami inštalácie fotovoltického systému.

Tematické usporiadanie je zvolené tak, aby previedlo inštalatéra všetkými najdôležitejšími fázami inštalácie fotovoltaického systému.

Malé školiace skupiny zaručujú individuálny prístup ako aj prístup do dielenskej časti za výhodných podmienok.

 

 

Teoretické hodiny v stredu a štvrtok budú prebiehať online naživo s trénerom a možnosťou interakcie. Tretí deň na praktické workshopy v sídle SOLSUM.

Tréningový program:

I. úroveň 22. júna 2022 streda:

Úvod do fotovoltaiky

Fotovoltika v Poľsku a vo svete, historické údaje, súčasný stav, perspektívy rozvoja

Uľahčenie pre fotovoltiku, novela zákona – hlavné predpoklady

Zdroje solárnej energie/žiarenie, výnos – úvod

Výnos z inštalácie, sklon, azimut – čo znamenajú, grafy

FV moduly: konštrukcia, technológie FV článkov, typy, technické parametre

Normy a normy – fotovoltaické moduly

Degradácia modulov, vplyv tieniacich prvkov na montážne práce

Najčastejšie chyby vo fáze návrhu a montáže

Vyplnenie formulára žiadosti o inštaláciu FV (praktické cvičenia)

Údržba fotovoltaických panelov

Softvér na podporu projektovania FV inštalácií

Metodika výberu komponentov systému

Bezpečnosť a bezpečnosť v systémoch on-grid a off-grid

Dobré montážne postupy

Príprava na skúšku UDT – diskusia o vzorových otázkach a praktických úlohách

 

II úroveň 23. júna 2022 štvrtok

Montážne systémy pre rôzne typy striech

Montážne systémy pre inštaláciu na zemi

Meniče: typy, technické parametre, normy.

Základy projektovania FV systémov

Kritériá výberu pre striedače a FV moduly

Metodika výberu upevňovacieho systému

Spolupráca FV inštalácie s energetickým systémom

Konfigurácia meničov

Ochrana meniča

Ochrana proti prepätiu

Výpočet doby návratnosti pre fotovoltaické mikroinštalácie s výkonom do 10 kWp

Prehľad pravidiel zúčtovania pre Prosumers

Diskusia o systéme zliav pre mikroinštalácie

 

III úroveň 24. júna 2022. piatok (praktický deň)

Praktické hodiny, diskusia a živá prezentácia vybraných zariadení, ako sú fotovoltaické zariadenia, tepelné čerpadlá, systémy akumulácie energie, sledovacie systémy (trackery), veterné turbíny, nabíjacie stanice pre elektromobily a iné.

– vyrovnanie potenciálov

– káblové vedenie káblových trás

– typy jednosmerných ochrán (prepätie, preťaženie stringov, DC odpojovače)

– konštrukcia ochrán zo strany DC

– montáž ochrán a príslušenstva

– kontrola prevádzkových parametrov

– oboznámenie sa so schémou inštalácie FV

– faktory ovplyvňujúce prevádzku fotovoltaického zariadenia

– Práca s meracími prístrojmi

– Inštalácia fotovoltaických modulov na vzorové nosné konštrukcie

– spustenie testovacej inštalácie

O. O 16.00 bude pre záujemcov skúška ŠVP.

Prípravné školenie na štátnu skúšku za účelom získania kvalifikácie v odbore obsluha a dozor nad elektrickými inštaláciami a prístrojmi

Kurz SEP zahŕňa:

Pre nižšie uvedené zariadenia, inštalácie a siete realizujeme kurzy a organizujeme skúšky na dozorné alebo prevádzkové pozície v oblasti prevádzky, údržby, opráv, montáže a kontroly a merania. Kurz je ukončený štátnou skúškou, po jej absolvovaní budú vydané príslušné povolenia.

Skupina I  – Napájacie zariadenia, inštalácie a siete, ktoré vyrábajú, spracúvajú, prenášajú a spotrebúvajú elektrickú energiu.

 • Elektrické generátory pripojené k národnej elektrickej sieti bez ohľadu na menovité napätie;
 • Zariadenia, inštalácie a energetické siete s napätím nie vyšším ako 1 kV;
 • Zariadenia, inštalácie a siete s menovitým napätím nad 1 kV;
 • generátorové agregáty s výkonom presahujúcim 50 kW;
 • elektrotepelné zariadenia;
 • elektrické trolejové vedenie;
 • Elektrické zariadenia v nevýbušnom prevedení;
 • Riadiace a meracie prístroje, ako aj prístroje a zariadenia na automatickú reguláciu; ovládanie a ochrana zariadení a inštalácií uvedených v bodoch 1-9.

Počas kurzu budú mať účastníci možnosť spoznať aj lítium-iónový technologický systém skladovania energie, fotovoltaické prístrešky pre autá, nabíjacie stanice pre elektromobily.

Prečo SOLSUM akadémia:

 1. Skúsenosti s montážou, praktické hodiny vedú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s montážou fotovoltiky.
 2. Teória overená v praxi: v Poľsku sme postavili niekoľko stoviek inštalácií, napr. 200kWp fotovoltaická farma s najväčším zásobníkom energie v Poľsku
 3. Ide o najkomplexnejšie školenie o fotoinštaláciách, ktoré je momentálne na trhu – 59. ročník je certifikátom kvality a dôvery pre naše kurzy
 4. Cvičíme od roku 2012. v oblasti fotovoltaiky, skladovania energie
 5. Sme školiaca jednotka akreditovaná Úradom technickej inšpekcie (UDT) od roku 2015.
 6. Toto nie je školenie výrobcu, diskutujeme o výhodách a nevýhodách komponentov používaných viacerými výrobcami z fotovoltaického priemyslu, dávame zákazníkom a našim partnerom možnosť výberu kvality a ceny, ako aj najlepších technológií.
 7. Počas školenia prezentujeme skúsenosti získané počas niekoľkoročnej práce s FV inštaláciami ako aj nové trendy na fotovoltaickom trhu
 8. Elektrotechnická kvalifikácia do 1kV ukončená štátnou skúškou, ktorá je potrebná pre práce súvisiace s pripájaním fotovoltaických inštalácií
Tréneri:
Paweł Gumulak – podnikateľ od roku 1998, prezident spoločnosti Solsum Sp. z o.o., 9 rokov medzinárodných skúseností v oblasti fotovoltických systémov, absolvent SMA Solar Academy v nemeckom Niestetale, majiteľ fotovoltaických elektrární

Ing. Jan Mółka  – projektant fotovoltaických fariem a mikroinštalácií, portfólia projektov nad 100 MWp, vykoná modul o správnom výbere a návrhu fotovoltaických zariadení a prediskutuje postup pri predkladaní/získavaní podmienok pripojenia pre fotovoltaické inštalácie

Paweł Kapała – 9 rokov skúseností v oblasti fotovoltiky, projektový manažér – prerokovanie analýzy rentability investície do fotovoltaickej elektrárne a aktuálnych pravidiel vysporiadania s prevádzkovateľom po novele zákona o OZE

Edward Kubiak – viac ako 20 rokov skúseností v oblasti veľkých a malých energií, inštalátor fotovoltaických fariem a mikroinštalácií v týchto verziách: on-grid, off-grid, hybrid

Komisia Asociácie poľských elektrotechnikov, ktorá vedie kurz a štátnu skúšku v elektrotechnickej licencii SEP E1 a D.

Kedy?

22. – 24. júna 2022

Kde?

Prvé dva dni – online. Tretí deň SOLSUM Academy Sídlo spoločnosti SOLSUM sp.z o.o. (budova ešte nie je viditeľná na google mapách)

Świniarsko 821

33-395 Świniarsko

Prepojenie s polohou a trasou na mapách Google: kliknite tu

 

Cena zahŕňa:

3-dňový intenzívny kurz montáže solárneho systému, certifikát potvrdzujúci účasť na školení, certifikát o absolvovaní školenia pre UDT, školiace materiály o komponentoch, prístup ku konzultáciám počas školenia, technické špecifikácie, katalógy so schémami diskutovaných zariadení, jedlá: obedy, káva bufet (káva, čaj, minerálna voda, ovocie, džúsy a koláč)

Cena školenia:

1200 PLN netto (1476 PLN s DPH) za tréningový deň

zľavy:

Pri kúpe 2. úrovne je cena 2 200 PLN netto (2 dni) (2 706 PLN s DPH). Ušetríte 246 PLN

Pri zakúpení 3. úrovne je cena za kurz 2 900 PLN netto (3 dni) (3 567 PLN s DPH). Ušetríte 861 PLN

V čistej cene 2 900 PLN nie je zahrnutý kurz ŠVP. Cena kurzu SEP E1 a nárokov pri kúpe 3. úrovne je 580 PLN brutto. Cena povoleniek D1 je 680 PLN brutto. Platba za ŠVP – na mieste.

Kurz a skúška ŠVP prebieha na druhý deň večer. Skúška UDT (Office of Technical Inspection) v oblasti fotovoltaiky sa už koná v terénnych kanceláriách UDT v Poľsku. Platnosť certifikátu oprávňujúceho na vykonanie skúšky UDT, ktorý účastník získa po absolvovaní kurzu, je platná jeden rok a počas tejto doby musíte skúšku UDT absolvovať, aby ste získali kvalifikáciu. Licencie SEP a UDT sú platné 5 rokov od dátumu vydania.

 

Na dokončenie úrovní II a III je potrebné dokončiť nižšie úrovne

Jedlá v cene len pri prihlásení na 3 úrovne.

Počet miest je obmedzený, workshopové skupiny min. 10 ľudí.

Podmienkou garancie miesta na školení je uhradiť platbu vopred.

Ubytovanie: V cene kurzu v stacionárnej verzii nie je zahrnuté ubytovanie.

Možnosť pripísania školenia online splátkami.

Ako sa prihlásiť?

Pre prihlásenie a potvrdenie rezervácie na kurz vykonajte platbu na vyššie uvedené číslo účtu a zašlite údaje o účastníkovi (meno, priezvisko, telefónne číslo), fakturačné údaje spolu s NIP/číslom účtenky na nasledujúcu adresu. Údaje k firemnej faktúre je potrebné doručiť najneskôr v deň úhrady e-mailom na adresu training@solsum.pl. V opačnom prípade bude faktúra vystavená na fyzickú osobu.

Platby by sa mali uskutočniť na tieto údaje:

STUDIO ZOOM Paweł Gumulak ul. Bolesława Chrobrego 8, 33-350 Piwniczna-Zdrój

Číslo účtu: 95 1140 2004 0000 3802 3454 8238.

Platobný titul: [meno a priezvisko] – SOLSUM Academy jún 2022

Dôležité: v nadpise prevodu uveďte aj číslo NIP, na ktoré má byť faktúra pre spoločnosť vystavená.

 • Od roku 2012 sme v akadémii SOLSUM vyškolili viac ako 2 100 ľudí.
 • Okrem inštalatérov máme vyškolených investorov, energetikov, úrady práce, samosprávy – školíme a od začiatku sa venujeme fotovoltike
 • Experti SOLSUM sú systematicky pozývaní ako konzultanti pre projekty fotovoltaických elektrární a ako experti na konferencie a podujatia venované problematike fotovoltiky v Poľsku
 • V Poľsku sme spustili prvý úložný systém Tesla Powerwall
 • Vytvárame vlastné školiace programy s využitím vlastných materiálov a praktických analýz z technickej aj finančnej stránky
 • Ako prví v Poľsku sme zaviedli dvojdňové školenia s návštevou FVE s kapacitami od 1 do 3 MWp v rôznych technológiách a 3-dňové workshopy s praktickou montážou a zapojením on-grid, off-grid a hybridných technológií .
 • Disponujeme vyspelými a inovatívnymi technológiami pre fotovoltické panely, invertory ako aj technológie na výstavbu solárnych elektrární, ktoré často uvádzame ako prví v Poľsku
 • Keď k nám prídete, získate záruku kvality vedomostí a skúseností trénerov SOLSUM
 • Účasťou na školení máte možnosť získať odbornú podporu pri realizácii investičného procesu vašej elektrárne a máte prístup ku kvalitným komponentom na mieru

Počet miest je obmedzený.

Podmienkou garancie miesta na školení je uhradiť platbu vopred.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu poradia tried ako aj zmeny v tréningovom programe v dôsledku poveternostných podmienok alebo iných faktorov bez predchádzajúceho upozornenia. Podmienkou účasti na kurze/školení je zaplatenie 100 % zálohy na číslo účtu uvedené na webe. Záloha bude započítaná do ceny kurzu/školenia. Ak sa účastník nedostaví na kurz/školenie alebo odstúpi z účasti na ňom, zaplatená záloha sa nevracia. Rezerváciu je možné jednorazovo preniesť do nasledujúceho vydania.
Počas školenia môže SOLSUM nasnímať fotografie/videá na informačné a/alebo marketingové účely. Prihlásením sa na školenie s tým účastník súhlasí.

Školiace materiály poskytnuté každému účastníkovi budú poskytnuté na mieste alebo elektronicky, vrátane faktúr, certifikátov a atestácií pre UDT.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu alebo uskutočnenie teoretickej časti v online verzii, ak sa nezhromaždí minimálny počet ľudí alebo v prípade zásahu vyššej moci, na ktorú nemá organizátor vplyv, či iných podujatí, uhradené zálohy. , rezervácie budú presunuté do ďalšieho ročníka kurzu a nebudú vrátené.

 

Kontakt ohľadom kurzu a organizovaného školenia:

E-mail: szkolenia@solsum.pl

Copyright © 2022 Solsum

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK a PREDPISY

 1. Reklamáciu školenia je potrebné podať do 7 dní od ukončenia školenia, faxom, e-mailom alebo písomne ​​manažérovi Školiaceho strediska. Na reklamácie podané po tomto dátume sa nebude prihliadať.
 2. Reklamácia by mala obsahovať: názov školenia, dátum začiatku a ukončenia školenia, údaje o osobe podávajúcej sťažnosť, obsah sťažnosti (dôvod reklamácie), prípadné doklady potvrdzujúce oprávnenosť reklamácie.
 3. Sťažnosti podliehajú:
  – nevykonanie školiacej služby v dohodnutom termíne,

– čiastočný výkon školiacej služby zavinený školiacim strediskom,

– nevykonávanie školiacej služby s náležitou starostlivosťou

4. Po podaní sťažnosti má Školiace stredisko (v súlade s predpismi) 2 týždne na posúdenie sťažnosti. Ďalším krokom je efektívne informovať (e-mailom, faxom, telefonicky alebo listom)                           účastníka kurzu o rozhodnutí Školiaceho strediska vo veci reklamácie.

5.  prípade uznania reklamácie študenta sa Školiace stredisko zaväzuje na vlastné náklady opakovať školenie, ktorého sa reklamácia týka.
6. prípade neuznania reklamácie sa účastník školenia (zhotoviteľ), ktorý reklamáciu podal, môže odvolať u majiteľa Školiaceho strediska. Majiteľ Školiaceho strediska má 2 týždne na to, aby            odpovedal na sťažnosť a následne efektívne informoval sťažovateľa o svojom rozhodnutí.
7. Náklady na neoprávnenú reklamáciu služby školenia hradí účastník školenia (objednávateľ) podávajúci reklamáciu.

 

Školili sme
pre

Kontaktný formulár

Ako vám môžeme pomôcť?


Preferujem kontakt:
Používam cookies. 🡫